redpine-condotel
H P M E F S
Redpine
Condotel
SỐNG ĐỂ TRẢI NGHIỆM VÀ TẬN HƯỞNG
Redpine condotel - Suối nguồn cảm xúc bất tận

Bắt nguồn cảm hứng từ loài thực vật quý hiếm - Cây Thông đỏ, không chỉ thu hút ngay từ diện mạo bên ngoài, Redpine Condotel còn mang đến những trải nghiệm cuộc sống qua các thông điệp được khéo léo thổi hồn trong từng chi tiết thiết kế. Mỗi không gian là một phong cách riêng biệt, một chất liệu chủ đạo, một màu sắc, mùi hương khác nhau khiến thượng khách mê mẩn khám phá, tự do đắm chìm và rồi say mất từ lúc nào không hay.

Hãy tin rằng, chất lượng cuộc sống phụ thuộc vào cảm xúc của bạn.

Phòng 101

Phòng 101
Số Diện Tích x 38
Số Người x 2
Số giường đôi x 1
Số giường đơn x 0
Phòng 102

Phòng 102
Số Diện Tích x 38
Số Người x 6
Số giường đôi x 3
Số giường đơn x 0
Phòng 201

Phòng 201
Số Diện Tích x 38
Số Người x 5
Số giường đôi x 2
Số giường đơn x 1
Phòng 202

Phòng 202
Số Diện Tích x 38
Số Người x 2
Số giường đôi x 1
Số giường đơn x 0
Phòng 203

Phòng 203
Số Diện Tích x 35
Số Người x 5
Số giường đôi x 1
Số giường đơn x 0
Phòng 204

Phòng 204
Số Diện Tích x 30
Số Người x 6
Số giường đôi x 3
Số giường đơn x 0
Phòng 301

Phòng 301
Số Diện Tích x 38
Số Người x 5
Số giường đôi x 2
Số giường đơn x 1
Phòng 302

Phòng 302
Số Diện Tích x 38
Số Người x 6
Số giường đôi x 3
Số giường đơn x 0
Phòng 303

Phòng 303
Số Diện Tích x 35
Số Người x 4
Số giường đôi x 2
Số giường đơn x 0
Phòng 304

Phòng 304
Số Diện Tích x 35
Số Người x 4
Số giường đôi x 2
Số giường đơn x 0
Phòng 401

Phòng 401
Số Diện Tích x 28
Số Người x 4
Số giường đôi x 2
Số giường đơn x 0
Phòng 402

Phòng 402
Số Diện Tích x 38
Số Người x 4
Số giường đôi x 2
Số giường đơn x 0
Phòng 403

Phòng 403
Số Diện Tích x 35
Số Người x 4
Số giường đôi x 2
Số giường đơn x 0
Phòng 404

Phòng 404
Số Diện Tích x 35
Số Người x 4
Số giường đôi x 2
Số giường đơn x 0
Phòng 501

Phòng 501
Số Diện Tích x 38
Số Người x 3
Số giường đôi x 1
Số giường đơn x 1
Phòng 502

Phòng 502
Số Diện Tích x 38
Số Người x 2
Số giường đôi x 1
Số giường đơn x 0
Phòng 503

Phòng 503
Số Diện Tích x 55
Số Người x 7
Số giường đôi x 0
Số giường đơn x 7
Liên hệ

Liên hệ
Số Diện Tích x 0
Số Người x 0
Số giường đôi x 0
Số giường đơn x 0
Liên hệ

Liên hệ
Số Diện Tích x 0
Số Người x 0
Số giường đôi x 0
Số giường đơn x 0
Liên hệ

Liên hệ
Số Diện Tích x 0
Số Người x 0
Số giường đôi x 0
Số giường đơn x 0
Liên hệ

Liên hệ
Số Diện Tích x 0
Số Người x 0
Số giường đôi x 0
Số giường đơn x 0